Web design - alfa a omega kvalitních webových stránek

Co je copywriting?

Zjednodušeně by se dalo říct, že copywriting je reklamní psaní, tedy psaní reklamních a marketingových textů, které mají za cíl podpořit prodej nějakého výrobku či služby, pro které jsou psané. Osoba, která se zabývá tímto reklamním psaním je označovaná jako copywriter. Samotný původ slova je v angličtině a vzniklo složením dvou slov „copy“ (tady jako reklama či reklamní sdělení) a writer (pisatel či tvůrce).

Copywriter tedy píše texty hlavně reklam, ale také webových stránek, tiskových zpráv, článků, PR textů, návrhy reklamních sloganů či názvů a katalogů. Copywriteři bývají nejčastěji zaměstnávání jako kreativní pracovníci v reklamních agenturách či firmách zabývajících se webdesignem.

Pravidla reklamního psaní

Psaní textů není nahodilé, protože každé médium, pro které copywriter píše, má svá specifická pravidla, která se týkají především psaní textů a reklamy. Jinak se texty píšou pro výrobky (třeba pro kosmetiku) a jinak pro služby (třeba pro online casina). Pokud bychom měli shrnout tato pravidla a převést je do požadavků na konkrétní reklamní článek či text, byly by to následující body:

  1.     Gramatická a stylistická správnost
  2.     Jedinečnost a přínos pro čtenáře textu
  3.     Obsah důležitých a relevantních informací
  4.     Pozitivní a přesvědčivý nádech
  5.     Věrohodnost a důvěryhodnost
  6.     Přesvědčivost textu
  7.     Čtivost, čtenář musí být zaujat textem

Webový copywriting

Jakmile přišel a rozvinul se internet, začal se také rozvíjet webový copywriting, tedy psaní reklamních článků na webu a pro web. Jelikož lidé na webu čtou trošku jinak než v tisku, je třeba si uvědomit a brát v potaz, že texty a články určené pro klasická média na internetu většinou nefungují a nenaplní podstatu copywritingu. Web čtenáři totiž nečtou článek hned zpočátku úplně doslova, ale text nejprve skenují očima a hledají zde kousky informací, které potřebují. V praxi to znamená že čtenář většinou nejdřív přečte titulek, případně projede očima první odstavec textu, následně proscrolluje celý článek s tím, že se většinou podívá na zvýrazněná slova v textu, dílčí nadpisy a obrázky, případně citace. Na základě tohoto prvotního skenování se čtenář rozhodne, zda článek bude číst celý či nikoliv. Proto webový copywriter musí text přizpůsobit z hlediska struktury, rozsahu i formátu tak, aby výsledný text, byl dobře očima skenovatelný. Při psaní se obecně používá tzv. princip AIDA (z anglického Attention = upoutat pozornost, Interest = vzbudit zájem o výrobek či službu, Desire = vytvořit touhu po tom produkt mít nebo službu vyzkoušet, Action = vyzvat zákazníka k akci, aby si produkt pořídit či službu zakoupil). Každý webový copywriter by měl znát základy SEO. S postupným rozvojem oboru se pojem „copywriter“ a „copywriting“ používá už téměř běžně hlavně pro psaní na web.